Jak nastavit Lotus Notes jako vvýchozí program pošty

Základní

Otázka: Měl jsem nastavený jako výchozí program pošty Lotus Notes, ale nyní tomu tak není. Jak mohu toto nastavení obnovit?

Odpověď:

  1. Spusťte Lotus Notes
  2. Z nabídky Soubor vyberte položku Předvolby…
  3. V levém sloupci “rozbalte” položku Pošta a vyberte položku Internet
  4. Na pravé straně zatrhněte požadované volby v části “Výchozí e-mailový program”

image

Leave a Reply